ระบบทำการเก็บข้อมูลการนำไปใช้ มิใช่ทำการบันทึกตั้งเบิก ต้องผ่านการพิจารณาจาก สปสช. ก่อนเท่านั้น
และหน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ของปีงบ 2566 ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน 4 รายการ
เปิดให้ใช้ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67

ลำดับ รายการ จำนวน (เส้น) บริษัท รุ่น ประเทศผู้ผลิต
1 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Sirolimus 15,000 Thaiotsuka Firehawk จีน
2 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Everolimus 15,000 Abbott Vascular Xience ProA สหรัฐอเมริกา
3 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Zotarolimus 15,000 Medtronic Vascular Resolute Integrity สหรัฐอเมริกา
4 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Biolimus 15,000 Biosensors Biomatrix Alpha สวิสเซอร์แลนด์