ระบบได้เปิดให้ทำการเบิกให้ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 61 ได้ปกติค่ะ