หน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลปีงบ 2562 ได้แล้วค่ะ
โดยระบบเปิดให้บันทึกการใช้งานของผู้ป่วยที่ผ่าตัดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 62