ระบบทำการเก็บข้อมูลการนำไปใช้ มิใช่ทำการบันทึกตั้งเบิก ต้องผ่านการพิจารณาจาก สปสช. ก่อนเท่านั้นค่ะ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน 3 รายการ
เปิดให้ใช้ช่วงวันที่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62
(Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่)
ลำดับ รายการ จำนวน (เส้น) บริษัท รุ่น ประเทศผู้ผลิต
1 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดอัลลอยด์แบบโพลีเมอร์ ชนิดย่อยสลายเองได้ 5,000 Terumo Ultimaster ญี่ปุ่น
2 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดอัลลอยด์แบบโพลีเมอร์ ชนิดถาวร 15,000 Thaiotsuka Firebird 2 จีน
3 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดไม่มีโพลีเมอร์ 500 Biosensors Biofreedom สิงคโปร์


 
STENT PROJECT
LENS PROJECT
เอกสาร/คู่มืออื่น ๆ