ระบบทำการเก็บข้อมูลการนำไปใช้ มิใช่ทำการบันทึกตั้งเบิก ต้องผ่านการพิจารณาจาก สปสช. ก่อนเท่านั้นค่ะ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน 4 รายการ
เปิดให้ใช้ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63

ลำดับ รายการ จำนวน (เส้น) บริษัท รุ่น ประเทศผู้ผลิต
1 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Sirolimus 7,500 Thaiotsuka Firehawk จีน
2 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Everolimus 7,500 Abbott Vascular Xience Pro สหรัฐอเมริกา
3 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Zotarolimus 7,500 Medtronic Vascular Endeavor resolute สหรัฐอเมริกา
4 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Biolimus 7,500 Biosensors Biomatrix Alpha สวิสเซอร์แลนด์


 
STENT PROJECT
LENS PROJECT
เอกสาร/คู่มืออื่น ๆ