ระบบทำการเก็บข้อมูลการนำไปใช้ มิใช่ทำการบันทึกตั้งเบิก ต้องผ่านการพิจารณาจาก สปสช. ก่อนเท่านั้น
และหน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ของปีงบ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ได้แล้ว


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน 4 รายการ
เปิดให้ใช้ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65

ลำดับ รายการ จำนวน (เส้น) บริษัท รุ่น ประเทศผู้ผลิต
1 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Sirolimus 15,000 Thaiotsuka Firehawk จีน
2 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Everolimus 15,000 Abbott Vascular Xience ProA สหรัฐอเมริกา
3 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Zotarolimus 15,000 Medtronic Vascular Resolute Integrity สหรัฐอเมริกา
4 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Biolimus 15,000 Biosensors Biomatrix Alpha สวิสเซอร์แลนด์


 
STENT PROJECT
LENS PROJECT
เอกสาร/คู่มืออื่น ๆ